Wolters Kluwer
Vaktechniek door Jeanet Walraven 13 oktober 2017

Accountancy moet werken aan kwaliteitsgerichte cultuur

Wist je dat in veel organisaties veel medewerkers naast hun dagelijkse werkzaamheden er een tweede baan naast hebben? Het bijzondere aan deze baan is, dat je er niet op kunt solliciteren, je wordt er niet extra voor betaald en het is voor werkgevers bovendien een grote verspilling van menselijk kapitaal. Wat dat voor baan is? Continue op je tenen lopen, geen fouten durven maken of laat staan toegeven, bang om in een overleg iets te zeggen, omdat dat misschien dom overkomt...Klinkt bijzonder niet? 

Veel medewerkers zijn dagelijks veel tijd kwijt aan het verbergen van tekortkomingen, onzekerheden en/of beperkingen omdat ze een overtuiging hebben dat ze bijvoorbeeld niet mogen falen uit angst om ontslagen te worden of promotie te missen. Ook kan het zijn dat de cultuur er niet naar is om je kwetsbaarheden te laten zien. Dat dit ook voor de accountancybranche geldt, blijkt uit het artikel dat op 23 juni werd gepubliceerd op Accountant.nl*.

Hoe zou het zijn als je in een transparant en open accountantskantoor zou werken waar kwaliteit en ontwikkeling van mensen niet alleen als middel, maar ook als doel wordt gezien? Een cultuur waar jouw input van belang is voor de groei van de organisatie. Waar het van belang is dat jij meedenkt en weet hoe je het bedrijf kan verbeteren. Waar het normaal is dat je elkaar feedback geeft ongeacht welke functie iemand heeft?

Open en transparante cultuur

Is het wel realistisch om te denken dat je in de accountancy een open en transparante cultuur kunt creëren? Zeker met al die regelgeving, beroepscodes, privacywet? Een branche die ook zeker te maken heeft met strenge wetgeving is die van hedge funds.

's Werelds grootste hedge fund is hét voorbeeld van een organisatie waar een open en transparante cultuur heeft geleid tot toename van rendement, minder personeelsverloop, vermindering van kostenposten, politieke manoeuvres en onenigheden tussen afdelingen.

In de tedtalk 'How to build a company where the best ideas win'** vertelt Bridgewater CEO Ray Dalio hoe hij zijn organisatie heeft getransformeerd. Hij heeft daarvoor een (lerende) weg afgelegd, is eerst flink onderuitgegaan om vervolgens met de nieuwe inzichten die hij heeft opgedaan te bouwen aan zijn doel om zinvol werk en zinvolle relaties op te bouwen met de mensen met wie hij werkt. Hij zag in, dat als hij zo’n organisatie wilde opbouwen, dit alleen kon door te werken aan radicale transparantie in combinatie met algoritmische besluitvorming.

Bewust ontwikkelingsgerichte organisatie

Bridgewater is een van de drie bedrijven die in het boek van Harvard Professor Dr. Robert Kegan, 'Een cultuur voor iedereen', beschreven staat als een Bewust ontwikkelingsgerichte organisatie (BOO). Dit zijn organisaties die gericht zijn op ontwikkeling en groei van de werknemer en daarbij ook de organisatie. Een bijzondere combinatie blijkt.

Slechts drie van veel organisaties die Kegan en zijn mensen hebben onderzocht, voldoen aan de voorwaarden voor het zijn van een BOO: er moet een groeikans zijn, een veilige thuisbasis en een aangepaste werkwijze. Deze elementen zijn van belang omdat je niet kunt veranderen/transformeren in een onveilige omgeving, waar geen ruimte is om te werken aan je groeikansen en de verwachting leeft dat je met het volgen van één cursus getransformeerd bent van accountant naar adviseur.

Een kwaliteitsgerichte cultuur

Volgens Pieter Jongstra, voorzitter NBA staat de accountancybranche de komende jaren voor de uitdaging om te werken aan het versterken van een kwaliteitsgerichte cultuur. De voorwaarden die hij schetst in het artikel over de uitkomsten van de cultuurmeter (heldere visie, leiderschap en een juiste omgeving scheppen, gedrag van medewerkers) klinken als een adaptieve uitdaging. Om een dergelijke verandering te laten slagen, zullen kantoren vóórdat ze beginnen, zich moeten afvragen of de verandering technisch of adaptief van aard is. Technische uitdagingen vragen om nieuwe vaardigheden zoals het omgaan met nieuwe applicaties.

Adaptieve uitdagingen vereisen verandering in zowel vaardigheden als in denkwijzen. Wanneer je bijvoorbeeld aan de slag gaat met big data, vraagt dit om andere denkwijzen dan het leren omgaan met nieuwe applicaties. Misschien moet je zelfs waarden ter discussie stellen waar je altijd in hebt geloofd. De meest voorkomende fout die organisaties maken, is het aanpakken van een adaptieve uitdaging met technische middelen. Het gevolg hiervan is dat de meeste veranderingen hierdoor spaak lopen, mislukken of juist het tegenovergestelde bereiken: onrust en onveiligheid.

Dat accountantskantoren moeten veranderen staat buiten kijf. Zeker als je gaat kijken naar de huidige ontwikkelingen (blockchain, AI, data-analytics). Het bouwen aan een toekomstbestendige, kwaliteitsgerichte cultuur is echter niet iets wat je met één training op vrijdagmiddag voor elkaar krijgt. Wat wel zeker is, is dat het niet tot stand komt zonder iets te doen. Zoals Lao Tzu ooit eeuwen geleden al zei: 'a journey of a thousand miles, begins with a single step'.

Als je inspiratie nodig hebt over hoe je een dergelijke cultuur creëert, dan is het zeker de moeite waard om op 6 november mét je team naar het event in Amsterdam 'Een organisatiecultuur voor iedereen'*** te gaan met Harvard Professor Dr. Robert Kegan. Je kunt meteen aan die reis beginnen door hier met je eerste vraagstuk aan de gang te gaan.

Cultuuromslag op jouw kantoor

Ik ben erg beniewd hoe jij er tegenover staat om een cultuuromslag met jouw kantoor te maken.
En als je ermee aan de slag gaat, deel dan je ervaringen met mij. 

* Uitkomsten cultuurmeter: Accountants vinden fouten bespreken nog lastig.
** How to build a business where the best ideas win.
*** Event: Een organisatiecultuur voor iedereen.

Wil je niets missen?

Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelen in bijvoorbeeld wet- en regelgeving en lees over interessante vakrelateerde onderwerpen. Meld je aan voor de blog 'De online accountant':  

Aanmelden blog.png 

Onze meest recente blogs:

Ondernemen, Vaktechniek, ICT

Welke stappen neem je bij een datalek?

Ondernemen, Vaktechniek, ICT

Tips om schade bij datalekken te voorkomen

Ondernemen, Vaktechniek, ICT

Voorkom phishing en herken hackers

ICT

Voorkom datalekken en hoge boetes

Vaktechniek

Accountability in AVG: toestemming