Wolters Kluwer
Vaktechniek door Marieke van Amersfoort 26 oktober 2016

Belangrijke ontwikkelingen en wijzigingen per 1 januari 2017

Door welke wet- en regelgeving en andere belangrijke ontwikkelingen per 1 januari 2017 worden accountants (en ondernemers) geraakt? Als eerste op de ranglijst staat – zonder discussie – de afschaffing van het pensioen in eigen beheer voor DGA’s. Goede tweede is SBR als norm voor de deponering van jaarrekeningen en het aanleveren van kredietrapportages per 1 januari 2017. Maar ook de verdere opkomst van e-factureren en de andere manier waarop er omgegaan moet worden de gewijzigde btw-teruggaaf met oninbare vorderingen mogen hier genoemd worden.

Ben je nog niet op de hoogte van deze wijzigingen en wet- en regelgeving? Neem nu de tijd om jezelf, maar ook je klanten voor te bereiden. Een toelichting op een aantal wijzigingen:

Pensioen in eigen beheer voor DGA’s afgeschaft

Met ingang van 1 januari 2017 mag een directeur-grootaandeelhouder (DGA) niet langer pensioen in eigen beheer opbouwen. Binnen een bestaande regeling mag de DGA ook geen geld meer toevoegen aan zijn pensioenvoorziening. Hierop bestaat 1 uitzondering: de indexatie van zijn verplichting. De DGA met een bestaande pensioenregeling in eigen beheer moet kiezen uit de volgende drie opties:

  1. Behoud van de bestaande regeling
  2. Afkoop van het pensioen
  3. Omzetting van de bestaande pensioenvoorziening in een Oudedagsverplichting (ODV)

Het is meestal ongunstig als een bestaande pensioenvoorziening niet wijzigt (optie 1). Het verschil tussen de fiscale en commerciële waarde is vaak zo groot, dat er een beperkte mogelijkheid is om dividend uit te keren. Kiest de DGA voor afkoop van het pensioen of wil hij dit omzetten in een ODV? In dat geval betaalt hij geen loon- en inkomstenbelasting over het verschil tussen de fiscale en commerciële waarde. Het zijn onder meer de leeftijd van de DGA en zijn vermogen in box 3 die bepalen of afkoop of juist omzetting voordeliger is.

Omzetting heeft als voordeel dat er niet direct hoeft te worden afgerekend. De DGA krijgt drie jaar de tijd om zijn opgebouwde (en inmiddels bevroren) pensioenaanspraak af te kopen. Het wetsvoorstel dat dit regelt, raakt circa 162 duizend DGA’s. Als accountants of eigenaar van een administratiekantoor kun jij hier actief op adviseren.

SBR de norm voor aanlevering bij KvK en banken

Per 1 januari 2017 wordt SBR de norm voor het deponeren van jaarrekeningen bij de Kamer van Koophandel en het aanleveren van kredietrapportages bij ABN AMRO, ING en Rabobank. Vanaf 2017 kunnen microrechtspersonen en kleine rechtspersonen hun jaarrekening over boekjaar 2016 en later alleen deponeren in SBR. Voor middelgrote rechtspersonen is deponering in SBR verplicht vanaf boekjaar 2017, voor grote rechtspersonen vanaf boekjaar 2019.

Om SBR-rapportages te kunnen maken, is software nodig die ‘SBR enabled’ is. Daarnaast is een PKIoverheid-certificaat vereist. Als je een op SBR gebaseerde elektronische accountantsverklaring afgeeft bij een jaarrekening, dien je die verklaring ook elektronisch te ondertekenen. Hiervoor is een PKIoverheid-beroepscertificaat nodig, dat je bij vijf door de NBA gemachtigde partijen (KPN Corporate Market, ESG de elektronische signatuur, Quo Vadis Trustlink, Digidentity en CreAim) kunt aanvragen. Met dit beroepscertificaat moet ook de SBR-jaarrekening worden gewaarmerkt. Voor intermediairs die nu nog niet beschikken over software om SBR-rapportages te kunnen maken, wordt het kort dag. 

Stimulans voor e-factureren

Bedrijven versturen nog heel veel facturen op papier of per mail in de vorm van een pdf of als Word-document. Beide laatstgenoemde documentvormen zijn géén e-factuur! E-factureren is een belangrijke stap voor accountantsorganisaties om hun ‘administratiefabriek’ verder te optimaliseren. De concrete voordelen kort op een rij:

  • meer efficiency in de productiestraat – inclusief het samenstel- en aangifteproces;
  • de kwaliteit van de administratieve vastlegging gaat omhoog;
  • dankzij een gestage stroom van facturen ontstaan er minder pieken in het werk;
  • de administratie is 24/7 up-to-date;
  • het samenstellen van rapportages is gemakkelijker, sneller en vaker te realiseren

Steeds meer accountantsorganisaties zien het belang in van e-factureren en ook brancheorganisaties pikken dit op. Zo zijn softwarebedrijf 'eVerbinding' en de SRA op 19 oktober jongsleden een formele samenwerking met elkaar aangegaan op het gebied van elektronische factuurverwerking.

De overheid gaat zelf meer zaken elektronisch afhandelen en stimuleert e-factureren. Hierdoor zijn leveranciers van overheidsdiensten per 1 januari 2017 verplicht om e-facturen te sturen bij nieuwe inkoopovereenkomsten.

Btw-teruggaaf bij oninbare vorderingen

De teruggaafmogelijkheid van de al op aangifte voldane btw en milieubelasting bij oninbare vorderingen wordt vereenvoudigd. Onder de nieuwe regeling krijgt de ondernemer uiterlijk één jaar na het opeisbaar worden van zijn vordering recht op teruggaaf van btw. Dit is prettig nieuws, omdat de ondernemer onder de huidige regeling pas recht op teruggaaf krijgt als blijkt dat het geld niet wordt ontvangen. Dit levert in de praktijk een zware bewijslast voor hem op.

Andere positieve bijkomstigheid: de ondernemer hoeft niet langer een separaat teruggaafverzoek in te dienen. Het bedrag van de teruggaaf kan hij gewoon in mindering brengen op de periodieke aangifte omzetbelasting of milieubelasting. Hiermee moet rekening worden gehouden bij de verwerking in de boekhouding.

Ben je hiermee iets meer op de hoogte van de wijzigingen in wet- en regelgeving? Profiteer van je kennis en bereid jezelf én je klant goed voor. 

De nieuwste blogs 

Wil je op de hoogte worden gebracht van nieuwe blogs? 
Meld je aan voor de blog 'De online accountant':  

Aanmelden blog.png 

Onze meest recente blogs:

Vaktechniek

Checklist: De administratie van een webwinkelier onderzoeken

Ondernemen, Vaktechniek, ICT

Welke stappen neem je bij een datalek?

Ondernemen, Vaktechniek, ICT

Tips om schade bij datalekken te voorkomen

Ondernemen, Vaktechniek, ICT

Voorkom phishing en herken hackers

ICT

Voorkom datalekken en hoge boetes