Wolters Kluwer
Vaktechniek door Redactie Twinfield 24 oktober 2019

Wat verandert er in de nieuwe KOR?

De Belastingdienst heeft de KOR, beter bekend als de kleine ondernemersregeling, aangepast per 1 januari 2020. Belangrijk om te weten is dat ondernemers die in de start van het nieuwe jaar gebruik willen maken van de regeling dit vóór 20 november 2019 hadden moeten doorgeven bij de Belastingdienst. Tijd om je te verdiepen in de nieuwe KOR!

Wat houdt de huidige KOR in? 

De kleine ondernemersregeling is in het leven geroepen om ondernemers die relatief weinig omzet draaien een steuntje in de rug te geven. Zij kunnen in aanmerking komen voor korting of kwijtschelding van de te betalen omzetbelasting (btw). De grens lag hierbij op €1.883,-. Indien de ondernemer maximaal €1.883,- aan btw betaalde in 2019, dan kwam hij/zij in aanmerking voor een korting op de btw. Deze berekening wordt dus achteraf gemaakt. De ondernemer doet gewoon btw-aangifte en kan dus ook de btw factureren én terugvragen. 

Wat verandert er per 1 januari 2020? 

Behoorlijk wat! Om te beginnen de naam: de KOR wordt vervangen door de OVOB (omzet gerelateerde vrijstelling omzetbelasting). Daarnaast dient de ondernemer vooraf aan te geven of hij/zij gebruik wil maken van de regeling, vóór de start van het btw-tijdvak dusDe nieuwe regeling kan niet met terugwerkende kracht worden toegepast. 

Verder gaat de ondernemer deelname aan voor een periode van minimaal 3 jaar. Onder de OVOB krijgt de ondernemer vrijstelling van de btw indien hij/zij jaarlijks niet meer dan €20.000,- omzet. Let op: er wordt dus niet meer gekeken naar de af te dragen btw, maar naar de totale omzet.  

De huidige KOR is alleen toepasbaar op natuurlijke personen (denk aan zzp’ers en vof’s), maar de nieuwe regeling is óók toepasbaar voor rechtspersonen zoals verenigingen, stichtingen en bv’s.  

In de nieuwe OVOB ontvangen ondernemers gehele vrijstelling van de btw en daarmee ook van hun administratieve plichten. Zij hoeven géén btw-aangifte meer te doen en kunnen dus ook geen btw factureren of terugvragen.  

Wanneer is de nieuwe KOR (OVOB) interessant voor ondernemers? 

Er zijn een aantal factoren die meewegen in de beslissing om wel of niet deel te nemen aan de OVOB. Zo kan het voor een kleine ondernemer die jaarlijks btw moet betalen wel interessant zijn, maar voor ondernemers die jaarlijks btw terugkrijgen of die veel investeringen doen, juist weer niet.  

Voor ondernemers die veel zakendoen met particulieren, ofwel klanten die geen btw kunnen terugvragen, kan de regeling wél interessant zijn. De ondernemer hoeft immers geen btw meer te factureren, wat de prijs voor particuliere klanten aanzienlijk verlaagd. Daarnaast vervalt de administratieve verplichting t.a.v. de btw, wat betekent dat deelnemende ondernemers extra tijd kunnen besteden aan bijvoorbeeld acquisitie of branding 

Hoe kunnen ondernemers hier gebruik van maken? 

Indien ondernemers gebruik willen maken van de regeling, dienen jullie samen te kijken of hij/zij voldoen aan de voorwaarden: 

  • De ondernemer is btw plichtig 
  • De ondernemer is gevestigd in Nederland 
  • De ondernemer verwacht een maximale jaaromzet van 20.000,- (voor de komende 3 jaar) 

Het is dus van belang om een goede schatting te maken van de omzet. Indien de ondernemer gebruik wenst te maken van de nieuwe KOR per 1 januari 2020, dan dienen jullie dit vóór 20 november kenbaar te maken bij de Belastingdienst. Na deze datum kunnen ondernemers zich nog steeds aanmelden voor de regeling maar dat gaat deze pas in op 1 april 2020, het nieuwe btw-tijdvak. 

Waar moet je verder op letten?  

De OVOB is een aantrekkelijke regeling voor ondernemers die een stabiele (lage) omzet draaien en hierdoor een realistische schatting kunnen doen voor de komende 3 jaar. Het kan echter gebeuren dat de ondernemer toch meer dan 20.000,- omzet. De ondernemer dient de (verhoogde) omzet door te geven aan de Belastingdienst en de OVOB deelname wordt hierna direct stopgezet. De ondernemer is vervolgens ook 3 jaar uitgesloten van nieuwe deelname aan de OVOB. Voor overige bijzonderheden en vrijstellingen verwijzen wij je graag naar de website van de Belastingdienst

Interessant onderwerp?
Lees hier meer over het nieuwe btw nummer voor eenmanszaken of lees ons blog 'Hoe geef je je klant strategisch advies'. 
Maak kennis met Twinfield Boekhouden

Mis vanaf nu geen blogs meer!

Wil je wekelijks of maandelijks op de hoogte worden gebracht van nieuwe blogs? 
Meld je aan voor 'De online accountant':  

Aanmelden blog.png 

Onze meest recente blogs:

Vaktechniek

Checklist: De administratie van een webwinkelier onderzoeken

Ondernemen, Vaktechniek, ICT

Welke stappen neem je bij een datalek?

Ondernemen, Vaktechniek, ICT

Tips om schade bij datalekken te voorkomen

Ondernemen, Vaktechniek, ICT

Voorkom phishing en herken hackers

ICT

Voorkom datalekken en hoge boetes