Wolters Kluwer

Expertise bieden door samenwerkingsverbanden

Stel, je hebt een leuk draaiend accountants- of administratiekantoor. De zaken gaan relatief goed en je risicospreiding deugt; je bedient een veelheid aan klanten, variërend van de bakker op de hoek, de kapper, regionale bouwbedrijven tot financiële planners en van alles daar tussenin. Je verzorgt het jaarwerk, verschaft fiscale adviezen en buigt je met sommige klanten nog eens extra over hun administratieve organisatie, omdat daar nog wel wat slagen te maken zijn. Op een dag meldt zich onverwacht een zorginstelling bij jouw kantoor. Wat nu?

Deze zorginstelling klopt via-via bij je aan. Met dank aan een trouwe klant, die wat spontane PR voor jouw kantoor genereerde op een feestje. Je krabt je even achter de oren, want in je portefeuille komen nog geen zorginstellingen voor. Is dat erg? Nee. Is dat een uitdaging? Ja, toch wel!

Medici btw-vrijgesteld

Een zorginstelling onderscheidt zich onder meer van andere ondernemingen door de extra declaratiestromen die lopen met verzekeraars. Medici zijn btw-vrijgesteld, dierenartsen zijn juist weer btw-plichtig. Tandartspraktijken besteden hun declaratieproces vaak uit aan een factoringmaatschappij, zoals Famed. Als er bijzondere potjes beschikbaar zijn voor huisartsen, moet jij dat wel weten. Als kantoor zul je ook voldoende kennis van hun verschillende kosten moeten hebben om deze op de juiste wijze te kunnen rubriceren en te boeken. Daarnaast kunnen zorginstellingen geconfronteerd worden met aangepaste wetgeving, waardoor declaraties met terugwerkende kracht nog anders moeten worden verwerkt.

Elk kantoor is in staat om de cijfers van zijn klanten op een rijtje te zetten. Het kantoor dat daar niet in slaagt, verdient het woord accountantskantoor of administratiekantoor niet op de gevel. Het is basishygiëne; je biedt je klant voldoende kwaliteit op de commodity’s die hij bij je afneemt. Maar juist bij een klant uit de zorg, die zich kenmerkt door btw-problematiek en afwijkende processen en declaratiestromen met verzekeraars, zul je toch wat beter beslagen ten ijs moeten komen.

Bluffen of doorverwijzen?

Je komt hierdoor als kantoor voor een dilemma te staan. Zeker, je wilt deze klant graag bedienen, maar je weet ook dat hij hiermee een beroep doet op expertise, waarover jij op dat moment onvoldoende beschikt.

De vraag is: trek je een grote broek aan en zeg je: ‘natuurlijk kunnen we alles perfect voor u regelen, geen probleem!’ – met het risico dat je ontoereikende of zelfs verkeerde adviezen geeft en (fiscale) kansen voor jouw klant niet benut? Of verwerp je deze ‘blufmodus’ en erken je openlijk dat je niet alle benodigde expertise in huis hebt om hem of haar echt goed te kunnen helpen? In dat geval kun je hem linea recta doorverwijzen naar een accountants- of administratiekantoor dat gespecialiseerd is in zorginstellingen. De zorginstelling kan dat op prijs stellen of niet, maar in beide gevallen heb jij er geen klant bij.

Je zou ook kunnen gaan partneren met een ander kantoor, om gezamenlijk extra kennis op te bouwen op dit terrein. De meeste kantoren lijken daar in de praktijk niet voor te kiezen, omdat dit de nodige tijd en energie vergt. Interessante vraag in dit kader is ook hoe bewust zorginstellingen kiezen voor een ‘zorgaccountant’. Doen ze dat eigenlijk wel? ‘Nee, dat bewustzijn ontbreekt bij veel zorginstellingen’, hoorde ik laatst iemand zeggen. ‘Degenen die daar bepalen welk accountants- of administratiekantoor in de arm genomen wordt, hebben vooral affiniteit met zorg. Zij zijn zich er vaak onvoldoende van bewust dat ze ook een accountant zouden moeten hebben die in deze sector gespecialiseerd is.’

Extra zorg

Zorginstellingen zijn er in diverse soorten en maten en ook de zekerheden c.q. onzekerheden over de geldstromen verschillen per instelling. Zo zijn er bijvoorbeeld – even zwart-wit – minder onzekerheden bij een huisartsenpost te verwachten dan bij wijkverpleging. Huisartsenposten hebben een vrij constante stroom patiënten(declaraties), wijkverpleging staat onder druk. Ook dat is een extra punt van aandacht voor het accountants- c.q. administratiekantoor.

Kortom, ‘zorgklanten’ hebben met name behoefte aan een accountants- of administratiekantoor dat dieper in hun organisatie en hun processen kan kijken. Zij willen een professional die hun taal spreekt en snapt waar hun wensen en behoeften liggen op het gebied van procesoptimalisatie. Inclusief voldoende kennis van ICT die hen daarbij optimaal ondersteunt. Een generiek kantoor kan daar niet geheel in voorzien.

De nieuwste blogs 

Wil je op de hoogte worden gebracht van nieuwe blogs? 
Meld je aan voor de blog 'De online accountant':  

Aanmelden blog.png 

Onze meest recente blogs:

Vaktechniek

Accountability in AVG: toestemming

Vaktechniek

Accountability in AVG: het uitvoeren van een DPIA

Vaktechniek

Bescherm je kantoor tegen datalekken

ICT

Overstappen op een ander boekhoudpakket

Vaktechniek

Fiscale aanpassingen elektrisch rijden in 2020