Wolters Kluwer
Vaktechniek door Femke Hogema 4 januari 2016

Maak de jaarrekening begrijpelijk voor je klant

De jaarrekening: het is de kers op de taart van jouw werk. En wat doet je klant ermee? Niets! Die stopt hem het liefst zo snel mogelijk ver weg. Onder in een la, of in het (digitale) mailarchief. Zonde, vind jij. Maar, probeer dat de klant maar eens duidelijk te maken. Die richt zich tenslotte het liefst op zijn of haar onderneming en laat die vervelende cijfers liever aan jou over.

Hoe voorkom je dat jouw klant de jaarrekening ongelezen in een la gooit? In dit blog geef ik je vijf praktische tips om de ondernemer ‘aan de jaarrekening’ te krijgen.

Tip 1: Maak een aantrekkelijke afspraak

Je klant (op een enkeling na) kan de jaarcijfers niet lezen. Een balans en winst- en verliesrekening zijn voor hem wat een boek ‘Programmeren in C#’ voor jou is: een hoop getallen zonder enige samenhang. Wanneer je de jaarrekening dus per (digitale) post toestuurt, mag je ervan uitgaan dat het niet wordt gelezen. Beter is het om een afspraak te maken om samen door de cijfers heen te lopen. Maak deze afspraak voor je klant wel aantrekkelijk. Licht toe dat je de cijfers wilt doornemen om waardevolle tips en adviezen voor de toekomst te geven. Tips waar je klant zijn voordeel mee kan doen door zijn of haar bedrijf te laten groeien en meer geld te verdienen.

Tip 2: Start met de winst- en verliesrekening

Accountants en boekhouders kijken altijd eerst naar de balans. Zo zijn we opgevoed. De winst- en verliesrekening is tenslotte niet meer dan een hulprekening van de balans. Zit je met de ondernemer aan tafel? Stap dan in zijn schoenen en start met de winst- en verliesrekening. Vertel hoe hij het in financieel opzicht heeft gedaan: Maakt hij winst met zijn dienst/product? Hoe is zijn marge? Dat sluit aan bij de belevingswereld van je klant en dat heeft dus zijn interesse! Vanuit de winst- en verliesrekening kun je dan vanzelf uitstapjes maken naar de balans.

Tip 3: Trap open deuren in

Sla niks over omdat ‘dat toch logisch is’. Jij ziet wellicht in één oogopslag dat het 'eigen vermogen' is afgenomen omdat de privé-uitgaven (eenmanszaak) zijn toegenomen, maar die ondernemer ziet dat niet. Dat moet jij vertellen, want het is uiterst relevant. Leer jezelf om zoveel mogelijk open deuren in te trappen. Dan gaat de ondernemer geïnspireerd weer aan de slag.

Tip 4: Voorkom vakjargon

Overlopende passiva, journaalpost, debet, vlottende activa: het is allemaal Chinees voor de gemiddelde ondernemer. Leer jezelf aan om jip-en-janneketaal te gebruiken. Denk niet dat je daardoor onprofessioneel overkomt. Uit onderzoek blijkt dat je slimmer overkomt wanneer je simpele woorden gebruikt*. Het vermijden van vakjargon is een proces. Je wordt er steeds beter in wanneer je jezelf traint. Het helpt wanneer je je steeds afvraagt: ‘Wat is de betekenis hiervan voor de ondernemer?’ In plaats van ‘overlopende passiva’ zeg je dan ‘dat is een schuld aan een leverancier, net zoals een crediteurenschuld, maar je hebt nog geen factuur van de leverancier ontvangen.’

Tip 5: Kijk naar de toekomst

Cijfers gaan over het verleden. De ondernemer kijkt naar de toekomst. Breng de cijfers naar de ondernemer toe door een vertaling naar de toekomst te maken. ‘Wanneer je bruto marge ook volgend jaar blijft dalen, heeft dat het volgende effect.’ Of: ‘Als je je winst wilt verhogen, heb je eigenlijk de volgende mogelijkheden…’. Of: ‘Wanneer het niet lukt om het werkkapitaal te vergroten, dan is het gevolg…’. Kijk naar de toekomst!

*Onderzoek van Princeton University, USA

De nieuwste blogs 

Wil je op de hoogte worden gebracht van nieuwe blogs? 
Meld je aan voor de blog 'De online accountant':  

Aanmelden blog.png 

Onze meest recente blogs:

ICT

Overstappen op een ander boekhoudpakket

Vaktechniek

Fiscale aanpassingen elektrisch rijden in 2020

Ondernemen

7 geboden voor de moderne accountant

Ondernemen

Relatiegeschenk geven? Hier moet je op letten

Vaktechniek

PSD2 versterkt de voorspellende waarde van boekhouden