Wolters Kluwer
Productblog door Mark Harmsma 1 mei 2018

Optimaal online: afletteren in Twinfield

Als je btw-aangifte doet, houd je waarschijnlijk rekening met de nieuwe regelgeving inzake btw over oninbare vorderingen. In deze blog 'Optimaal online: afletteren in Twinfield' vertel ik je meer over deze wetgeving. Daarnaast lees je waarom afletteren zo belangrijk is voor deze nieuwe regelgeving.

Niets is irritanter dan klanten die niet betalen. En als je dan ook nog veel moeite moet doen om de btw over die bedragen terug te krijgen, dan wordt de frustratie wel erg groot. Gelukkig komt daar verandering in. Want sinds 1 januari 2017 hoef je bij de Belastingdienst niet langer met een speciaal verzoek aan te tonen dat een vordering oninbaar is.

Nieuwe regelgeving Belastingdienst per 1 januari 2017

Een jaar geleden heeft de Belastingdienst een nieuwe regel ingevoerd* zodat je sneller btw kunt terugvragen via de btw-aangifte in Twinfield. Met als voorwaarde dat de vordering zeker oninbaar is, of dat de vervaldatum van de betreffende vordering 1 jaar verstreken is. 

Als je btw wilt terugvorderen is de vraag: hoe weet je ieder tijdvak welke posten al een jaar openstaan en als oninbaar kunnen worden aangemerkt? Want je wilt uiteraard vanaf nu bij iedere btw-aangifte de btw over de oninbare vorderingen kunnen terugvorderen, of terugbetalen in geval van niet betaalde crediteuren.

Om deze nieuwe regel van de Belastingdienst goed te kunnen toepassen, heb je een actueel overzicht nodig van alle openstaande posten. Je heb dus een administratie nodig die helemaal bijgewerkt is. En een manier om een administratie bij te werken, is door juist en bijtijds - bij voorkeur elke week -boekingen af te letteren.

Doe je dat consequent, dan kun je bovendien tijdig checken of er herinneringen uitgestuurd moeten worden. Afletteren is met andere woorden een belangrijke voorwaarde om niet alleen de btw te kunnen terugvorderen maar ook om tijdig herinneringen te kunnen uitsturen.

De functie Afletteren in Twinfield

Afletteren doe je in Twinfield vanuit de Bankafschriften en het kasboek, maar soms moet je dit doen met de functie 'Afletteren'. Een groot voordeel van de functie 'Afletteren' is dat je er ook oninbare vorderingen mee kunt afletteren. Toelichting: Waarschijnlijk boek je oninbare vorderingen af met memoriaalboekingen. Memoriaalboekingen kun je, net als creditfacturen, alleen met de functie ‘Afletteren’ afboeken.

Een ander groot voordeel van de functie Afletteren is dat je ook eenvoudig kunt afletteren als de onderliggende boekingen niet via de bank verwerkt zijn. Omdat je met deze functie vanuit één totaaloverzicht werkt waarin alle mutaties en posten netjes bij elkaar staan. Ook in dit totaaloverzicht kun je vervolgens, net als bij het afletteren vanuit de 'Bank', zowel handmatig afletteren als in bulk met automatische herkenning in Twinfield.

Productblog_optimaal online afletteren in Twinfield_2

Aflettervoorstel 

De belangrijkste voordelen van de functie 'Afletteren':

  1. eenvoudig afletteren van creditfacturen en memoriaalboekingen;
  2. eenvoudig afletteren bij kleine verschillen via een afboekingsrekening;
  3. continu bijgewerkt overzicht van betaalde, niet-betaalde en oninbare vorderingen om tijdig herinneringen te kunnen uitsturen;
  4. eenvoudig automatisch afletteren via automatische herkenning van mutaties via de selectiefunctie in Twinfield.

Wat denk je? Zouden je klanten al weten dat ze in hun eerstvolgende btw-aangifte makkelijker de btw over oninbare vorderingen kunnen terugvorderen? En dat ze dit vanaf nu door consequent af te letteren eenvoudig ieder tijdvak kunnen doen? Stuur deze blog gerust door om ze het goede nieuws te brengen. Of stuur het door om ze te vertellen dat jij dit voortaan voor ze doet, nog beter nieuws misschien wel.

Afletteren, hoe doe je dat in Twinfield?

Om je klanten kort te laten zien hoe afletteren in Twinfield werkt, voeg ik nog onderstaande video toe.

 

* Belastingdienst: teruggaaf door oninbare vorderingen

De nieuwste blogs 

Wil je op de hoogte worden gebracht van nieuwe blogs? 
Meld je aan voor de blog 'De online accountant':  

Aanmelden blog.png 

Onze meest recente blogs:

Productblog

Bankafschriften importeren met een MT940 bestand

Productblog

Verstuur facturen in UBL

twinfield

Twinfield zet gebruikers over op nieuwe desktop

Productblog

Betalen naar een G-rekening vanuit Twinfield

Productblog

Consolideren in Twinfield