Wolters Kluwer
Productblog door Mark Harmsma 9 februari 2018

Update februari 2018: audit trail en taxonomie

Met regelmaat updaten we de software van Twinfield online boekhouden. Na de release van februari 2018 zijn nieuwe functies beschikbaar: audit trail over bankgegevens crediteuren, taxonomie 2018, hashtotaal en rapport btw oninbare vorderingen.   

In deze blog 'Update februari 2018: audit trail en taxonomie' vertel ik je graag meer over deze nieuwe functies. 

Audit trail voor bankgegevens leveranciers

We krijgen met name van accountantskantoren regelmatig de vraag of we input kunnen leveren voor hun audit ten aanzien van audit trail en bank- en betaalinformatie. Op individuele leverancier is het al langer mogelijk om de audit trail in te zien. Er is nu ook een rapport beschikbaar om dit over alle crediteuren heen en over een bepaalde periode in te zien.


Dit rapport is nu beschikbaar voor de rollen LVL1 en LVL2 via [Rapporten > Audit trail]. Gebruik de mogelijkheid van ‘Opschonen’ om dit overzicht voor jezelf up-to-date te houden, zodat je de controle kunt beginnen waar je de vorige controle geëindigd bent.

Audit trail voor bankgegevens leverancier 1.jpg

Hashtotaal

Een belangrijke doelstelling voor bedrijven rond betaalprocessen is, om de interne organisatie zo in te richten dat uitsluitend geautoriseerde betalingen worden gedaan. Dat wil zeggen, dat intern door een bevoegd persoon is vastgesteld dat de overeengekomen prestatie is geleverd, de vergoeding voor de prestatie juist is en de bedragen worden overgemaakt naar de juiste bankrekening van de juiste begunstigde.

Om te kunnen controleren of de verstuurde betaalopdracht precies hetzelfde is zoals de bank het betaalbestand heeft ontvangen, kan gebruik worden gemaakt van crypto grafische hashfuncties, oftewel ‘hashing’. Twinfield introduceert daarom het Hashtotaal bij het aanmaken van het betaalbestand. In het geval dat een betaalbestand tussen aanmaken en ontvangst inhoudelijk gewijzigd is, wijkt het Hashtotaal bij ontvangst af van het Hashtotaal bij aanmaken. Het Hashtotaal wordt vanaf nu getoond op de betaaladvieslijst, zoals is te zien in onderstaande afbeelding.

Audit trail voor bankgegevens leverancier 2.jpg

Rapport btw oninbare vorderingen

Er is een nieuw btw rapport beschikbaar voor LVL1 en LVL2 gebruikers: 'btw oninbare vorderingen'. Dit rapport toont vorderingen die volgens laatste wetgeving als oninbaar mogen worden gezien, zodat de gebruiker de btw kan terug vragen bij de Belastingdienst. Lees voor een uitgebreide omschrijving hoe dit werkt de productblog 'Twinfield biedt rapport btw oninbare vorderingen'. 

Jaarsuppletie aangifte

Vanaf 1 januari 2018* kunnen ondernemers correcties op de btw-aangifte (‘suppletie’) alleen nog maar digitaal doorgeven. Twinfield introduceert daarom de jaarsuppletie btw-aangifte, ofwel de jaarsuppletie. Lees voor een uitgebreide beschrijving van de jaarsuppletie ook de productblog Digitale jaarsuppletie vanuit Twinfield’.

Taxonomie 2018

De taxonomie voor 2018 is geïmplementeerd. De taxonomie zorgt ervoor dat financiële en economische gegevens in een bepaalde vaste vorm en structuur elektronisch kunnen worden aangeboden aan instanties als Belastingdienst, Kamer van Koophandel en CBS.

Btw blok bij facturatie in een andere valuta

Als een verkoopfactuur wordt aangemaakt in een andere valuta dan de basisvaluta van het bedrijf, wordt in het btw-blok een aantal velden in beide valuta weergegeven. Hieronder zie je een afbeelding.

Audit trail voor bankgegevens leverancier 3.jpg

Belastingdienst/Teruggaaf door oninbare vorderingen

Mis onze volgende blog over een release niet

Regelmatig publiceren nieuwe blogs met release-informatie en tips & tricks voor accountants en hun klanten.
Meld je aan voor de productblogs om deze informatie niet te missen.

Aanmelden blog.png 

Onze meest recente blogs:

Vaktechniek

Jouw adviesrol in het onderzoek naar webwinkelkoppelingen

Productblog

Nieuw btw nummer voor eenmanszaken

Productblog

Tips om het jaar af te sluiten in Twinfield

Productblog

8 redenen om je te verdiepen in webwinkelkoppelingen

Productblog

Optimaal online: afletteren in Twinfield nu nog makkelijker